Obchodní podmínky

Obchodní společnosti GUMOTEX coating, s.r.o.

se sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 690 02  Identifikační číslo: 07417659  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108070 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gumotexcluny.cz

1. Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti GUMOTEX coating, s.r.o., se sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 690 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108070, upravující v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi GUMOTEX coating, s.r.o. (dále také jen „prodávající“) a nepodnikající fyzickou osobou (tzv. spotřebitelem) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gumotexcluny.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.    

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v  předchozím odstavci obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující může zrušit svoji objednávku do 24 hodin před jejím závazným potvrzením. Objednávka musí být zrušena písemně na email eshop@gumotex.cz

5. Dodací podmínky

Zboží zasíláme v rámci ČR, SR

Způsob dopravy ČR:

DPD

Dopravce doručí vaši zásilku nejpozději do 3-4 pracovních dnů po té, co převezme zásilku k přepravě.

  • Cena doručení: 140,– Kč s DPH v případě dobírky + 30,- Kč s DPH
  • Při nákupu nad 2 000,– Kč s DPH je doručení ZDARMA

Způsob dopravy SR:

Zásilková služba

Dopravce doručí vaši zásilku nejpozději do 3-4 pracovních dnů po té, co převezme zásilku k přepravě.

  • Cena doručení : 17 EUR
  • Při nákupu nad 350 EUR doručení ZDARMA

Osobní odběr

Jakmile pro vás budeme mít zboží připravené, oznámíme vám emailem nebo telefonicky, že si jej můžete vyzvednout ve skladu:

GUMOTEX coating, s.r.o.
Sklad hotových výrobků budova č. 2
Mládežnická 3062/3a
690 02, Břeclav

Otevírací doba pro osobní odběry: Po - Pá: 8.00 - 14.00 h Platba v hotovosti.

6. Možnosti platby

V našem internetovém obchodě nabízíme tyto možnosti platby:

Na dobírku

Zboží zaplatíte hotově při převzetí od dopravce.

Platební kartou on-line

Zboží zaplatíte přes platební bránu na e-shopu od společnosti ComGate Payments, a.s. Zaplatit můžete pomocí platební karty nebo platebního tlačítka podporované banky. Pro případné reklamace použijte uvedený kontakt níže.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b
Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Hotově

Platba v hotovosti je možná při osobním odběru na adrese:

GUMOTEX coating, s.r.o.
Mládežnická 3062/3a
690 02 Břeclav
zobrazit na mapě
Otevírací doba: Po-Pá: 8.00 - 16.00 h

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

7. Dohoda o ceně

Výše kupní ceny je stanovena na základě standardních ceníků prodávajícího nebo dle vyjednání ceny mezi prodávajícím a kupujícím, kdy na ceníkové položky je aplikovaná sleva ve výši stanovené Dohodou o ceně s časovým omezením a výše DPH

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

V případě platby v hotovosti i v případě platby na dobírku je kupní cena splatná nejpozději při převzetí zboží.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

8. Přeprava a dodací podmínky

Termín odeslání je do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud není uvedeno jinak.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit „zápis o škodě“ za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození zboží během přepravy nese dopravce. Po uzavření škodní události bude zákazníkovi dodán nový výrobek nebo vrácena kupní cena, kterou zaplatil. Kupující stvrzuje podpisem na přepravním listě dopravce, že zboží převzal nepoškozené a v pořádku. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel a budou zamítnuty.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

9. Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá ve smyslu ust. § 2161 občanského zákoníku kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti GUMOTEX coating, s.r.o., Reklamační oddělení, Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav.

Postup při reklamaci:

  1. kupující informuje prodávajícího o reklamaci písemně (faxem, mailem, telefonicky)

  2. kupující vyplní Evidenční list reklamací (formulář)

  3. kupující zašle reklamované zboží na reklamační oddělení v sídle prodávajícího na adresu:

GUMOTEX coating, s.r.o.
Reklamační oddělení
Mládežnická 3062/3a
690 02 Břeclav

kupující přiloží do zásilky doklad o koupi a vyplněný formulář Evidenční list reklamací, kde uvede důvod reklamace - popis vady, svoji adresu včetně telefonického kontaktu

Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace zboží, které nebude předáno se všemi součástmi nebo bude nadměrně znečištěno.

O výsledku reklamace, včetně případného odstranění vady, pokud je reklamace oprávněná, je kupující informován (faxem, mailem, telefonicky) nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží k reklamaci.

Pokud je reklamace oprávněná (zboží má vadu/y) má kupující následující práva z vadného plnění:

a) Nemá-li věc vlastnosti uvedené výše v tomto článku (dle § 2161 občanského zákoníku), může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

b) Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. 

c) Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.

d) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

e) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

f) V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

g) Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu

10. Opravy lodí Gumotex - řád oprav

Opravna lodí GUMOTEX je určena výhradně pro opravy lodí GUMOTEX. Opravy lodí od jiných výrobců zde nejsou prováděny.

V případě poškození Vaší lodi Vám nabízíme služby naší opravny. Nevztahuje se na výrobní vady lodi – viz. Reklamační řád. Pro zdárné vyřízení Vaší žádosti o opravu se řiďte následujícími informacemi:

Kde uplatnit žádost o opravu

  1. V kamenných prodejnách, označených jako autorizovaný servis
  2. V opravně firmy GUMOTEX coating, s.r.o.

Postup žádosti o opravu ve firmě GUMOTEX coating, s.r.o.

1. Vyplňte a odešlete nám Evidenční list opravy

Evidenční list opravy (formulář)

V Evidenčním listu opravy uvedete veškeré požadované údaje, včetně specifikace poškození lodi a kontaktních údajů na Vás.

Máte-li požadavek na maximální cenu opravy, uveďte to v Evidenčním listu opravy v políčku POPIS OPRAVY. 

Chcete-li si loď vyzvednout osobně, uveďte to v Evidenčním listu opravy v opačném případě Vám bude opravená loď zaslána přepravní službou DPD. Dopravné v rámci České republiky činí 157,- Kč včetně DPH. Můžete připojit i foto poškození lodi.

2. Zašlete loď na adresu

GUMOTEX coating, s.r.o.
Sklad hotových výrobků budova č. 2 – OPRAVA
Mládežnická 3062/3a
690 02 Břeclav

zobrazit na mapě

K lodi přiložte vyplněný formulář Evidenční list opravy s Vaší plnou adresou, telefonním číslem, emailovou adresou, typem lodi k opravě, stručným popisem závady lodi a evidenčním číslem lodi (vyraženo na pruhu černého PVC na vrchní straně bočního válce v zadní části lodi – tvar např. CZ-GTXW4555F909)

V případě osobního odevzdání lodi pro opravu je sběrným místem oprav podniková prodejna GUMOTEX.

Nyní již aktivitu přebírají pracovníci firmy GUMOTEX coating, s.r.o., kteří Vaši žádost o opravu zaevidují, loď prohlédnou a informují Vás v případě, kdy oprava přesáhne Vaši požadovanou maximální částku za opravu (pokud jste ji v Evidenčním listu opravy uvedli).

3. Po opravě lodi

Budete kontaktováni našimi pracovníky s informací, kdy Vám bude opravená loď zaslána 

Loď Vám bude doručena přepravní službou DPD platba za provedenou opravu a dopravu zpět k Vám bude provedena dobírkou (v případě osobního vyzvednutí - platba hotově).

Místem osobního vyzvednutí (i odevzdání lodi pro opravu) je:

GUMOTEX coating, s.r.o.
Mládežnická 3062/3a
690 02 Břeclav

Otevírací doba: Po – Pá: 8.00 – 16.00

zobrazit na mapě

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně procesu oprav: p. Ivana Hegnarová, tel: 519 314 436

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně vyzvednutí již hotové oprav:

p. Alena Podlesáková, tel: 519 314 360

Termín osobního vyzvednutí lodi nutno dohodnout telefonicky předem!

Důležité:

Lodě, které nebudou předány k opravě dle výše uvedených pokynů nebo nebudou vybaveny požadovanými údaji budou bez opravy zaslány zpět na adresu zákazníka, a to na jeho náklady.

Zboží pro opravu musí být řádně očištěno. V opačném případě bude zasláno zpět na náklady zákazníka nebo mu bude naúčtováno čištění lodi.

Opravna lodí GUMOTEX není povinna přijmout k vyřízení opravy zboží, které nebude předáno se všemi požadovanými náležitostmi nebo bude znečištěno.

Upozornění:

Upozorňujeme uživatele lodí, že před prvním užitím lodi je nutné si důkladně přečíst Příručku uživatele a řídit se pokyny v ní uvedené. Loď především nesmí zůstat bez dozoru na slunci a musí být hlídán tlak ve válcích (GUMOTEX coating, s.r.o. nabízí pro tyto účely manometr-viz Příslušenství).

Dojde-li u lodi k prasknutí válců v důsledku nedodržení pokynů nelze loď reklamovat!!!

11. Další povinnosti a práva smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

12. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování GUMOTEX coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3a, Břeclav, PSČ 690 02, adresa elektronické pošty eshop@gumotex.cz

telefon 519 314 141.