Opravy lodí

Postup žádosti o opravu ve firmě GUMOTEX Coating, s.r.o.

Opravna lodí GUMOTEX je určena výhradně pro opravy lodí GUMOTEX. Opravy lodí od jiných výrobců zde nejsou prováděny.
V případě poškození Vaší lodi Vám nabízíme služby naší opravny. 

Nevztahuje se na výrobní vady lodi – viz. Reklamační řád (Obchodní podmínky). Pro zdárné vyřízení Vaší žádosti o opravu se řiďte následujícími informacemi:

Kde uplatnit žádost o opravu

1. V kamenných prodejnách, označených jako autorizovaný servis

2. V opravně firmy GUMOTEX Coating, s.r.o. 

Postup žádosti o opravu ve firmě GUMOTEX Coating, s.r.o.

  1. Vyplňte a vytiskněte Evidenční list opravy

Evidenční list opravy (formulář zde)

V Evidenčním listu opravy uvedete veškeré požadované údaje, včetně specifikace poškození lodi a kontaktních údajů na Vás.

Máte-li požadavek na maximální cenu opravy, uveďte to v Evidenčním listu opravy v políčku POPIS OPRAVY. 

Chcete-li si loď vyzvednout osobně, uveďte to v Evidenčním listu opravy v políčku POPIS OPRAVY, v opačném případě Vám bude opravená loď zaslána přepravní službou DPD. Dopravné činí 157,- Kč včetně DPH. Můžete připojit i foto poškození lodi.

  1. Zašlete loď na adresu:

GUMOTEX Coating, s.r.o.

Sklad hotových výrobků č. 2 – OPRAVA

Mládežnická 3062/3a
690 02 Břeclav

zobrazit na mapě

K lodi přiložte vytištěný Evidenční list opravy nebo průvodní dopis s Vaší plnou adresou, telefonním číslem, emailovou adresou, typem lodi k opravě, stručným popisem závady lodi a evidenčním číslem lodi (vyraženo na černém proužku na vrchní straně bočního válce v zadní části lodi – tvar např. CZ-GTXW4555F909)

V případě osobního odevzdání lodi pro opravu je sběrným místem oprav podniková prodejna GUMOTEX.

Nyní již aktivitu přebírají pracovníci firmy GUMOTEX Coating, s.r.o., kteří Vaši žádost o opravu zaevidují, loď prohlédnou a informují Vás o ceně opravy a v případě, kdy oprava přesáhne Vaši požadovanou maximální částku za opravu (pokud jste ji v Evidenčním listu opravy uvedli), vyžádají si Váš souhlas s provedením takové opravy.

V případě, že je loď neopravitelná nebo zákazník opravu odmítne, účtuje se zákazníkovi 420Kč včetně DPH za manipulaci a posouzení stavu lodi, resp. zjištěním její neopravitelnosti.

  1. Po opravě lodi:

Budete kontaktováni našimi pracovníky s informací, kdy Vám bude opravená loď zaslána 

Loď Vám bude doručena přepravní službou DPD, platba za provedenou opravu a dopravu zpět k Vám bude provedena dobírkou (v případě osobního vyzvednutí opravené lodi ve firmě platba hotově).

Místem osobního vyzvednutí (i odevzdání lodi pro opravu) je:

GUMOTEX Coating, s.r.o. 
Mládežnická 3062/3a
690 02 Břeclav

zobrazit na mapě

Otevírací doba: Po – Pá: 8.00 – 14.00

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně procesu oprav: p. Ivana Hegnarová, tel: 519 314 436

Kontaktní osoba pro vyzvednutí již opravené lodi: p. Alena Podlesáková, tel: 519 314 360

Termín osobního vyzvednutí lodi nutno dohodnout telefonicky předem!

Důležité:

Lodě, které nebudou předány k opravě dle výše uvedených pokynů nebo nebudou vybaveny požadovanými údaji budou bez opravy zaslány zpět na adresu zákazníka, a to na jeho náklady.

Zboží pro opravu musí být řádně očištěno. V opačném případě bude zasláno zpět na náklady zákazníka nebo mu bude naúčtováno čištění lodi.

Opravna lodí GUMOTEX není povinna přijmout k vyřízení opravy zboží, které nebude předáno se všemi požadovanými náležitostmi nebo bude znečištěno.

Upozornění:

Upozorňujeme uživatele lodí, že před prvním užitím lodi je nutné si důkladně přečíst Příručku uživatele a řídit se pokyny v ní uvedené. Loď především nesmí zůstat bez dozoru na slunci a musí být hlídán tlak ve válcích (GUMOTEX Coating, s.r.o. nabízí pro tyto účely manometr-viz Příslušenství).

Dojde-li u lodi k prasknutí válců v důsledku nedodržení pokynů, nelze loď reklamovat!!!